Meestgebruikte CrossFit afkortingen

26 augustus 2015


Tijdens de CrossFit lessen gebruiken we veel afkortingen. Zo heet een Workout Of The Day een WOD en als we die WOD uitleggen aan het begin van de les beschrijven we alle oefeningen inclusief de details (herhalingen, gewicht enz.). Duizelt het jou ook van de afkortingen die we daarbij gebruiken? We hebben de meest gebruikte afkortingen tijdens de lessen daarom hieronder in een handige lijst gezet. Zo weet jij altijd wat we bedoelen als we praten over een BS, FS, KB of een TABATA.

AMRAP
As Many Rounds As Possible

BP
Benchpress

BS
Back Squat

BW
Bodyweight

BJ
Box Jumps

C&J
Clean and Jerk

CFT
CrossFit Total

DL
Deadlift

DB
Dumbells

FS
Front Squat

GHD
Glute-Ham Developer

GPP
General Physical Preparedness (Fitness)

HPC
Hang Power Clean

HS
Handstand

HSPU
Handstand Push-Ups

IF
Intermittent Fasting

KB
Kettlebell

METCON
Metabolic Conditioning

MU
Muscle Up

OH
Overhead

OHS
Overhead Squats

PC
Power Clean

POOD
Unit of measure for kettlebells

PJ
Push Jerk

PP
Push Press

PU
Pull Ups

REPS
Repetitions

RM
Reperitions Maximum

RX
As Prescribed (done with no modifications)

SDHP
Sumo Deadlift High Pull

SET
A Set of Repetitions

SJ
Split Jerk

TABATA
8 Rounds 20 sec work, 10 sec rest

T2B
Toes To Bar

WOD
Workout Of The Day

10!
10.9.8.7.6.5.4.3.2.1

135/95
Male / Female Weight for Workouts