Update Corona Maatregelen

12 november 2020


Beste Atleten,

Op basis van het Kamerdebat op 4 november jl. over de nieuwe corona-maatregelen per 4 november om 22.00 uur is de noodverordening op een aantal punten gewijzigd en aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor sportbeoefening.

Door deze gewijzigde noodverordening geldt per direct de volgende extra maatregel voor binnen en buiten sporten bovenop de eerder vermelde maatregelen d.d. 4 november 2020:

Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen.
Dit betekent dat teamsport beperkt is tot 2 personen, exclusief trainer. Het is dus niet toegestaan dat meerdere groepjes onder begeleiding van één trainer trainen.
Er mogen dus nog steeds binnen en buiten meerdere groepen van 2 tegelijkertijd sporten, maar niet meer onder begeleiding van 1 trainer. Met andere woorden; er mogen binnen nog steeds 2 mensen volleyballen in een zaal met een trainer, 2 badmintonnen en 2 basketballen. Maar niet meer 3 groepjes van 2 die samen in tweetallen training hebben van 1 trainer. Een trainer mag niet meer dan één groep (2 personen) begeleiden.

Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
zij niet mengen.

Sport veilig, blijf fit & gezond,

“de Boxmeester”